Make your own free website on Tripod.com

Imbuhan

 

 1. Imbuhan atau awalan bagi unit digunakan balam SI untuk mengungkapkan nilai yang sangat kecil dan juga saiz yang sangat besar.

 2. Jadual 1.2 menunjukkan imbuhan, simbol,dan nilai faktor daraban dalam SI.

  Imbuhan

  Simbol

  Faktor daraban

  Contoh

  Tera

       T

             1012

   3 Tm  =  3 1012 m

  Giga

       G

             109

   5 Gm  =  5 109 m

  Mega

       M

             106

   1 Mm  =  1 106 m

  Kilo

        k

             103

   7 km   =  7 103 m

  Desi

        d

             10-1

   8 dm   =  8 10-1 m

  Senti

        c

             10-2

   9 cm   =  9 10-2 m

  Mili

        m

             10-3

   4 mm  =  4 10-3 m

  Mikro

         μ

             10-6

   2 μm   =  2 10-6 m

  Nano

         n

             10-9

   6 nm   =  6 10-9 m

  Piko

         p

             10-12

   7 pm   =  7 10-12 m

                                                         Jadual 1.2: Imbuhan sistem SI

   

 3. Nilai-nilai berangka yang besar atau kecil ditulis dalam bentuk piawai supaya lebih ringkas,kemas dan mudah dibaca.

 4. Bentuk piawai adalah

                                               A 10n

    A adalah integer yang sama atau lebih daripada 1, tetapi kurang daripada 10,

                                            1 A < 10

              dan n adalah integer positif atau negatif.

              Contohnya:   

   

  a.       Jisim bumi

  = 6 020 000 000 000 000 000 000 000 kg

  = 6.02 1024 kg

  b.      Diameter satu molekul minyak

  = 0.000 000 000 75 m

  = 7.5 10-10 m

   

 5. Magnitud sesuatu kuantiti fizik biasanya dibundarkan kepada 3 atau 4 angka

  bererti. Dalam perhitungan, anda harus membundarkan jawapan berangka

  kepada 3 atau 4 angka bererti.

              Contohnya:

   

                     Laju cahaya dalam vakum

                     = 299 792 458 m s-1

                    = 3.00 108 m s-1 (dibundarkan kepada 3 angka beerti)

               

                            
Salah Tanggapan