Make your own free website on Tripod.com

Kuantiti Terbitan

 

 1. Kuantiti fizik yang bukan kuantiti asas dikenali sebagai kuantiti terbitan.

 2. Satu kuantiti terbitan boleh diungkapkan dalam sebutan kuanti-kuanti asas.

  Contoh:  

  Laju ialah kuantiti terbitan. Ungkapan yang menghubungkan laju kepada kuantiti-kuantiti panjang dan masa ialah;

                      Laju = jarak / masa  (jarak ialah panjang lintasan bergerak)

   

 3. Unit untuk kuantiti terbitan dikenali sebagai unit terbitan.

 4. Unit bagi suatu kuantiti terbitan boleh diterbitkan daripada ungkapan yang menghubungkan kuantiti terbitan itu dengan kuantiti-kuantiti asas.       

  Contoh unit bagi laju boleh diterbitkan daripada ungkapan

                  Laju  = jarak / masa 

     Unit bagi laju  = unit bagi jarak / unit bagi masa

                          = m / s

                          = m s-1  (Dibaca sebagai meter per saat)       

Contoh unit bagi daya boleh diterbitkan daripada ungkapan

                                     Daya  = Jisim Pecutan

                                     Unit bagi jisim = kg

                                     Unit bagi pecutan = m s-2

                      Maka unit bagi daya = (unit bagi jisim) (unit bagi pecutan)

                                               = kg m s-2

                      Unit bagi daya diberi nama Newton(N), maka

                                            N = kg m s-2

 1. Jadual 1.3 menunjukkan beberapa kuantiti terbitan, ungkapan yang menghubungkan kuantiti terbitan dengan kuantiti-kuantiti asas,dan unit terbitan.

   

  Kuantiti terbitan

  Ungkapan

  Unit terbitan

  Luas

  luas = panjang lebar

  m m = m2

  Isipadu

  isipadu = panjang lebar tinggi

  m m m = m3

  Ketumpatan

  ketumpatan = jisim isipadu

  kg m = kg m-1

  Laju

  laju = jarak masa

  m s = m s-1

  Halaju

  halaju = sesaran masa

  m s = m s-1

  Pecutan

  pecutan = perubahan halaju masa

  m s-1 s = m s-2

  Daya

  daya = jisim pecutan

  kg m s-2 = kg m s-2  atau newton (N)

  Momentum

  momentum = jisim halaju

  kg m s-1 = kg m s-1

  Tekanan

  tekanan = daya luas

  kg m s-2 m2 = kg m-1 s-2 atau pascal (Pa)

  Kerja atau Tenaga

  kerja = daya sesaran

  joule (J)

  Kuasa

  kuasa = kerja masa

  J s =J s-1 atau watt (W)

  Frekuensi

  frekuensi = 1 tempoh

  1 s = s-1  atau  hertz (Hz)

  Cas elektrik

  cas = arus masa

  As  atau  coulomb (C)

  Voltan

  voltan = tenaga arus

  J C = J C-1  atau volt (V) 

  Rintangan

  rintangan = voltan arus

  V A = V A -1 atau ohm (Ω)

  Impuls

  impuls = daya masa

  N s 

   

 

 

 

         
Tips Penting