Make your own free website on Tripod.com

Text Box: Kuantiti Asas

Text Box: masa
Text Box: jisim
Text Box: panjang

Text Box: suhu

Text Box: arus elektrik

LEMBARAN KERJA GRAFIK

Dalam petak yang disediakan, nyatakan satu kuantiti terbitan yang berhubungkait dengan kuantiti-kuantiti yang ditunjukkan.

 

Text Box: 2)

Text Box: 1)

Text Box: 4)
Text Box: 3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jawapan