Make your own free website on Tripod.com

  j

pegenalan

 

    Tujuan web ini diadakan adalah untuk memberi pengetahuan kepada para pelajar dalam subjek fizik disamping menjadikan mata pelajaran fizik sebagai sebuah subjek yang menarik dengan adanya grafik yang menaikkan keinginan mereka untuk terus belajar. Di samping itu, ianya juga untuk memberi peluang dan pengalaman kepada kami dalam mempelajari dan menyiapkan perisian ini sebagai satu keperluan dalam subjek Telekomunikasi dan Rangkaian.

    Sekalung penghargaan ingin kami tujukan kepada pensyarah kami , Encik Fadzli Bin Ali dan Encik Megat Aman Zahiri atas segala tunjuk ajar dalam menyiapkan tugasan ini . Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada kedua ibu bapa kami atas segala sokongan serta tidak lupa kepada rakan - rakan SPP yang banyak membantu dan memahami kami dalam menyiapkan tugasan ini.Jasa kalian tidak akan kami lupakan dan moga-moga kalian mendapat balasan yang setimpal atas kerjasama yang kalian sumbangkan kepada kami.

leah,jaja,amni,aidil,afendi